دوبیتی
19 اردیبهشت 1400
X

نگار ِخوش سرشت ِ شهر شیراز

شکوه ِخشت خشت ِشهر شیراز

به روی ِ برگ ِ گل نم نم نوشته

تویی اردیبهشت ِ شهر شیراز

16 اردیبهشت 1400
X

تنت باغ ِ بهار ِ عنبرین است

پُر از اردیبهشت و فرودین است

به خرداد ِ دو تا چشمت گلارا

مربای ِ لبت شیرین ترین است

3 اردیبهشت 1400
X

از نبـوغ ِ شیـخ ِ بی تدبیر ما

شد غــم و بیچارگی تقدیر ما

بی‌‌ تأمُـل واعــظ ِ بیهـوده گو

حکم شرعی داده بر تکفیر ما

14 فروردین 1400
X

امروز که با یاد تو سر میکردم

از دشت ِپُر از لاله گذر میکردم

ایکاش سری به نسترن هابزدی

تا سیـزده را با تو بـدر میکردم

6 فروردین 1400
X

تلألوی شکوه ِ دین ِ زرتشت

پدیدار آمد از آیین ِ زرتشت

شراب خوش دلی را در اوستا

بنوش ازچشمه شیرین زرتشت

1 فروردین 1400
X

تــن ِ گلپونه ها‌ غــرق ِ بهار است

شقایق نوعـروس ِ لالـه زار است

وجـود ِ سبـزه هـا را پـاس دارید

که فروردین بهشت روزگار است

21 اسفند 1399
X

هنوز از دیدن ِ تصویر چشمت

قلم ها عاجز از تفسیر چشمت

شکوهِ رنگِ رویایی که عمری

جهانی مانده در تعبیر چشمت

17 اسفند 1399
X

سپید انـدام‌ دشت لاله هایی

گـل ِ یاسم بهـار آمـد کجایی

نسیم آورده عطر پونه ها را

نوید ِ روز ِ عیـدم کی میایی

30 بهمن 1399
X

صدای پای آب و رقص بید است

طراوت از تـن ِ یـاس سفید است

شقایق زل زند بر چشم خورشید

نگاه ِ پنجـــره غــرق ِ نـوید است