دوبیتی
11 اسفند 1400
X

فرا بگرفته شهرم را غم و درد

اجاق زندگی‌خاموش و دلسرد

توانی در وجودم نیست سرباز

تفنگت را زمین بگذار و برگرد

1 اسفند 1400
X

سپید اندام ِ نازِ لب تمشکی

چه می آید به تو شال زرشکی

چه ذوقیمیکنم وقتی بپوشی

سفید ِ ساده بر تنپوش ِمشکی

30 بهمن 1400
X

خلیج آبی ِ چَشمت قشنگ است

نگاه‌ِ‌ نازِ بی خَشمت‌ قشنگ‌ است

چه می آید به‌ رویت‌ سبز ِ تیره

بلوز و‌ دامنِ یَشمت قشنگ است

26 بهمن 1400
X

طــلا گیـسوی ِ عینـک آفتــابی

نکن‌ در‌ کوچه‌ ها لب را‌ شرابی

نمی خواهم غـزلخوانان شهرم

بگیــرند از نگاهـت شعــرِ نابی

19 بهمن 1400
X

رسید از باغ فروردین گزارش

بهار افتاده از نازت به کُرنش

شقایق را‌ به آرامی به تن کن

بکش زیبایی گل را به‌ چالش

3 بهمن 1400
X

اگر چه کمتر از کم آفریدند

شراب ناب نـم نـم آفـریدند

گِلی‌باعطر گُل آغشته کردند

زنی محبـــوب آدم آفریدند

20 دی 1400
X

سرانجامم گره خورده به برجام

نمیدانم چه پیش آید سرانجام

سپردم سرنوشتم را به "پوتین"

زند تیپابه بختم شیخ و خاخام

15 دی 1400
X

قناری در‌ هوایِ باز میخواند

چکاوک از تب ِ پرواز میخواند

"الاهه"پشت‌پرچین"ناز"میکرد

"بنان " از بیدلی آواز میخواند

3 دی 1400
X

نیاید مُلک جم را کس به فریاد

نماند از قهر اهریمن دلی شاد

اگر با هم بکوبیم فرق شب را

گریزد از وطن یلدایِ بیداد