دوبیتی
26 فروردین 1403
X

نگارِ بهتر از جانم دوباره

بیاویزد به احساسم ستاره

کنارِ دلگشایِ‌خواجه حافظ

به شیرازم کشاند با اشاره

25 فروردین 1403
X

سکوتِ بی خبر از حال خویشم

نه آنتن میدهد گوشی نه دیشم

به دور از این همه آشفته حالی

عسل‌بانو چه می‌خندد به ریشم

11 فروردین 1403
X

اگرچه دورم از پَرچین چشمت

خمارم می کند مُرفین چشمت

بهشت مردم مشرق زمین است

مسیرِ باغِ فروردین چشمت

9 فروردین 1403
X

بنازم دامنِ پُرچین تان را

بنازم‌ زلف عطرآگین تان را

نسیم آورده از باغ بهاران

هوای صبح فروردین تان را

7 فروردین 1403
X

یقین دارم که شیخِ لاابالی

کماکان باشد از اندیشه‌ خالی

نمیداند سرابی دلفریب‌ است

بهشتِ حس برانگیزِ ‌ خیالی

4 فروردین 1403
X

تو ‌ آغازِ دل انگیزِ بهاری

شُکوهِ ‌ خلقتِ پروردگاری

به فروردین‌‌‌ چشم‌ِبی بدیلت

ندارد شاعرِ رویت قراری

22 اسفند 1402
X

هوایِ باغِ عطرآگین بیاید

صدای ساز بلدرچین بیاید

گلایُل گل دهد پایان اسفند

بهار از راه‌ فروردین ‌‌بیاید

17 اسفند 1402
X

چو رویایِ قشنگِ کودکانه

چو بارانی که‌ زد بر بام خانه

خیالم را به جنگل های گیلان

کشاندی‌‌‌‌ نرم و نازک ‌‌ با ترانه

12 اسفند 1402
X

زدی با رفتنت آتش به جانم

که‌غم ریزد غروبِ از آسمانم

بسان هیزم از سوزم بسوزد

دلِ ‌ همسایه از آه و فغانم