دوبیتی
18 دی 1399
X

بـلا بـالا بلنـــد ِ مــو طلایی

سپید انـدام ِ نـاز ِ مـاورایی

از اقلیم بهشتی یاکه کُردی

شکوه ِ باغ گل اهلِ کجایی

14 دی 1399
X

نوشته با طـلا بـر لـوح سنگی

جهان معنی ندارد بی قشنگی

بخیز از جاکـه آرامشبگیری

سحر باشعـرِ بلبل های رنگی

13 دی 1399
X

وقتی کــه مترسک الکی حافظ باغ است

بی شک همه‌ی مزرعه‌ها سهم کلاغ است

در مجلس زاغو زغـن و کـرکس و کفتار

بحـث علنی بـودن ایـن واقعـه داغ است

10 دی 1399
X

ازاینکه تابــــع ِ دستــور هستیم

مطیع ِ حـاکــم ِ پُــر زور هستیم

نخیزد اعتراض از سنگ بی جان

مــن و تـو ساکنـانِ گـور هستیم

4 دی 1399
X

هنـــوز از نــــم نـــم‌ باغ کـلامت

شود پسکوچه های دل به نامت

نشانـت را گــرفـتـند از خیـابـان

نشد چیزی کـــم از اوج مقامت

23 آذر 1399
X

چـه نم نم می زند ساز نکیسا

حلول چله را در برف و سرما

در آغــــاز زمستـان می نـوازد

به عشق دختری با نام یلــــدا

22 آذر 1399
X

نگاهـم با نگاهـت حرف دارد

سخنهای قشنگ‌ و ژرف دارد

بهـارستـانی از یـاس سپیدی

کجـا رنگ تنـت را بـرف دارد

18 آذر 1399
X

حـریر شال سرخ تــرمه دوزت

چه ناز افتاده در پشت بلوزت

بـه آتش می کشـانـد عاشقـانه

وجــودم را نگــاه دل فــروزت

17 آذر 1399
X

هنـوز از کـوچـه های پرت ِ اقبال

به نقل‌از"دولت آبادی"چه باحال

صبـا نـم نـم رسانـد از "کِلیـــدَر"

سلام ِ"گل محمد" را به "مـارال"