دوبیتی
16 آذر 1399
X

نسیم از نـاز ِ باران تار می زد

قناری پنجـه بـر گیتار می زد

هنـرمنـدانه‌ می زد بـــر پیانو

در آنحالی که‌عاشقوار می زد

14 آذر 1399
X

سـرود ِ نغمـه‌ ی آواز من باش

صـدایِ دل نواز ِ ساز من باش

بزن در مایه ی شور و همایون

سه تار ِ عاشق شهناز من باش

11 آذر 1399
X

به او گفتم بـده دستی به دستم

به من گفتا مگر عشق تـو هستم

تَـــرک در چینی ِاحساسم افتاد

به خودپیچیدم ودرهم شکستم

10 آذر 1399
X

شرابی کـز لـب ساقی بـرآید

گـــره از کار آدم می گشـاید

و گـرنه‌ ساغری از آب انگور

به آنی رفع مشکل مینماید

8 آذر 1399
X

شکوه ِ نم نم سیب ِ بهشتی

جهانی در حیات سرنوشتی

هوسناکـانه با هُــرم نگاهت

دل ِ رسـوای ِآدم را بـرشتی

2 آذر 1399
X

جـهانـــم را جهنـم کــرده ای تو

دلم را خانه ی غـم کـرده ای تو

به جرم چیدن سیب از بهشتت

مــرا رسوای عالـــم کرده ای تو

28 آبان 1399
X

بدور از طعنه ها مهمانمان شد

دوای ِ درد ِ بی درمـانمـان‌ شد

طبیبی از تبــار ِ انـس و الفـت

رفیق ِ یکدل و یک جانمان شد

26 آبان 1399
X

پیـاپی در تب و تاب وصالت

زدم‌ زل بر لب و چشم زلالت

ولی در باغی از گلبرگ ِ رویا

رهـا بودم در آغـوش ِخیالت

24 آبان 1399
X

شکوه ِ جلوه های نور پیداست

رخ‌ مهتابی ات از دور پیداست

لبت نم نم کـه میریزد به ساغر

شـراب کهنه ی انگـور پیداست