دوبیتی
22 خرداد 1400
X

غزال ِایل احساسم تو باشی

نسیم ِ باغ گیلاسم تو باشی

زُمرّد پیکر ِ دریای ِ نوری

تراش ِروی الماسم تو باشی

21 خرداد 1400
X

با یاد ِ "صبا" ترانه در ساز بریز

در بغض بنان الاهه ی ناز بریز

با زمزمه در گوشه ی ماهور بزن

تصنیف خوش ازخدای آواز‌ بریز

17 خرداد 1400
X

به نرمی صبحدم نم‌نم خرامید

به چشم ِ پنجره جانانه تابید

جهانی پا شد از خواب ِ شبانه

به عشق دختری بانام خورشید

19 اردیبهشت 1400
X

نگار ِخوش سرشت ِ شهر شیراز

شکوه ِخشت خشت ِشهر شیراز

به روی ِ برگ ِ گل نم نم نوشته

تویی اردیبهشت ِ شهر شیراز

16 اردیبهشت 1400
X

تنت باغ ِ بهار ِ عنبرین است

پُر از اردیبهشت و فرودین است

به خرداد ِ دو تا چشمت گلارا

مربای ِ لبت شیرین ترین است

3 اردیبهشت 1400
X

از نبـوغ ِ شیـخ ِ بی تدبیر ما

شد غــم و بیچارگی تقدیر ما

بی‌‌ تأمُـل واعــظ ِ بیهـوده گو

حکم شرعی داده بر تکفیر ما

14 فروردین 1400
X

امروز که با یاد تو سر میکردم

از دشت ِپُر از لاله گذر میکردم

ایکاش سری به نسترن هابزدی

تا سیـزده را با تو بـدر میکردم

6 فروردین 1400
X

تـلألــوی شکـوه ِ دیــن ِ زرتشت

پـدیـدار آمــد از آیـیـن ِ زرتشت

خِــرَد را نــم نـــم از بـاغ اوستا‌

بنوش از چشمه شیرین زرتشت

1 فروردین 1400
X

تــن ِ گلپونه ها‌ غــرق ِ بهار است

شقایق نوعـروس ِ لالـه زار است

وجـود ِ سبـزه هـا را پـاس دارید

که فروردین بهشت روزگار است