دوبیتی
24 تیر 1392
X

من از حالا فقط باید بکوشم

شرابی از لب سرخت بنوشم

صدای خـنده هـای دل نشینت

طنین دیگری دارد به گوشم

24 تیر 1392
X

گفتی گذر از حد و حدودت نکنم

یعنی که نگاهی به وجودت نکنم

وقتی که لبم روی لبت جفت شود

یادم بده هر دم کـه کبودت نکنم

24 تیر 1392
X

اگـــــرچه لایق و ارزنده ای تو

لجوج و سرکش و یکدنده ای تو

من از رفتار تـــو فهمیدم این را

کـه از من واقعاً دل کنده ای تو

24 تیر 1392
X

گلِ پیراهنت را دوست دارم

غزلهای تنت را دوست دارم

شبیه ساغر از جنس بلوری

بلور گردنت را دوست دارم