دوبیتی
16 آبان 1397
X

مگـر از بغض آهنگی بسازیم

نشاطی با دلِ تنگی بسازیم

بیا تا پَر دهیم اندیشه ها را

جهـان سبزِ یکـرنگی بسازیم

30 مهر 1397
X

با جلوه گری در رگ شب نور بریز

از ساغر لب باده ی مخمــور بریـز

با زمـزمـه در مایه ی ماهــور بزن

آهنـگ بنـان را ســرِ سنتـور بـریـز

20 مهر 1397
X

سرشب ظرف پر از قند و عسل با حافظ

تا سحـر دکلمـه ی شعـر و غـزل با حافظ

خبـر از بحـر معانی نـه تو داری و نه من

کشـف گنـجینـه ای از راز ازل با حـافـظ

12 مهر 1397
X

ازقوم مغول ملول ودلخور هستم

آماده تر از تفنگِ سر پُر هستم

از تیره یِ مردانگی و سادگی ام

آزاده ای از پارسه ام ، لُر هستم

8 مهر 1397
X

شبی گفتــم کـــه بـا ابـلاغ عشقت

بچینـم سیب ســرخ از باغ عشقت

چه دانستم که شیطان دو چشمت

فـــریبـم می دهـــد از داغ عشقت

31 شهریور 1397
X

عـزای لالـــه هـای واژگــون است

سـراپای شقایق غرق خون است

میــان اضطـراب و بغض کــوچه

صدای طبل و تار ذوالفنون است

25 شهریور 1397
X

نگاهــت آتشـــــم زد از شـــراره

کــه دودم رفتــه بالا تـا ستــاره

اگر سوزد به سختی استخوانم

رُخـت را می کنم از نـو نـظـاره

21 شهریور 1397
X

تا شانه زنی زلفِ غزل ریزت را

ریزد به ارم عطر دل انگیزت را

از باغ تنت هدیه بیاورده نسیم

در کوچه ی ما بویِ دلاویزت را

14 شهریور 1397
X

نظر دارم کـه در بنـــد تـو باشم

اسیـر چشم و لبخــند تـو باشم

چنان افکنده ای آتش به جـانم

کــه عمــری آرزومنـد تــو باشم