دوبیتی
24 تیر 1392
X

چه سفاکانه ظالم با سر انگشت

به رگبار مسلسل لاله را کشت

نیامد بر گلویش آه‌ِ گرمی

به جز خونی که بیرون می زد از پشت

24 تیر 1392
X

تو میدانی به عشقت مبتلایم

ز چشمانت مگردان بینوایم

کنم جان را به قربان تو ای گل

قدم را گر گذاری در سرایم

24 تیر 1392
X

تو را گیرم شبی ای گل در آغوش

شوم از بوی زلفت مست و مدهوش

تنت را بو کنم چون مشک و عنبر

که از بویت شود غمها فراموش

24 تیر 1392
X

الا ساقی به عشق روی ماهت

شدم آشفته چون زلف سیاهت

بیا یک لحظه چشمت را به هم نه

که دل آتش نگیرد از نگاهت

24 تیر 1392
X

خداوندا کنم پیدا دلم را

همان بالا بلندِ خوشگلم را

به من گفتا که روشن می نماید

شبانگاهی چراغِ منزلم را

24 تیر 1392
X

به هر صبحی که کردم یاد رویش

شنیدم لحظه لحظه بوی مویش

گمان دارم چو پیکی نامه ام را

کبوتر می برد گاهی به سویش

24 تیر 1392
X

دیدی ز غمت زار و زبون شد دل من

در وادی غم غرقه بخون شد دل من

از روز ازل بهره نبردی ز وفا

همواره جفا کن که نگون شد دل من

24 تیر 1392
X

به خدا دانم و دانی که به عشق تو اسیرم

به خدا دانم و دانی که به دنیا چه فقیرم

آخر از این همه دردم ای به قربان تو گردم

سوی منزل نمی آیی که به مای تو بمیرم

24 تیر 1392
X

پریشان گشته ام از داد و فریاد

نگردد خاطرم یک لحظه ای شاد

هنوز از بیستون آید صدایی

به یاد قصه ی شیرین و فرهاد