دوبیتی
25 آذر 1396
X

فراوان گفته در وصف تـو فایز

نباشد غنچه ای مِثل تــو هـرگز

شدم دیوانه تر وقتی کـه دیدم

تنت را در میــان تــور قــــرمز

13 آذر 1396
X

غـزالِ هــر غــزل امشب توئی تو

عسل تر از عسل امشب توئی تو

بکــن خـــاکسترم از آتـش عشـق

کـه مهمانِ بغـل امشب تــوئی تو

11 آذر 1396
X

از آن روزی که چشمم بر تو افتاد

دلــم لــرزید و دینم رفـت بـر بـاد

شدی لیلی شدم بیمار و مجــنون

تـو شیرین مـن و من مِثلِ فـرهاد

27 آبان 1396
X

جهان ای روله جان از آه لرزید

زمین و آسمــــان و مــاه لرزید

ثلاث و ازگله در غـم فرو رفت

شبانگاهی کــه کرمانشاه لرزید

9 آبان 1396
X

گـلِ ســرخ و سفیــدم دل ندارد

درون کـــــوچه ای منــزل ندارد

خیـالش دائـم از مـن می گـریزد

دویدن در پی اش حاصل ندارد

2 آبان 1396
X

سحــر دیدی نگاه سنگی ام را

نپـرسیــدی دلیـل منـگی ام را

غـروب روزهـــای جمعــه داند

جـواب این همـه دلتنگی ام را

16 مهر 1396
X

شکوه ِ نم نم‌ ِ گیلاس و شاتوت

بـریــزد از لبــت بـاران ِ یـاقـوت

ولی ترسم کـه اسرائیلِ چشمت

زند آتش به جولان تا به بیروت

12 مهر 1396
X

جوانی رنگ ِ شاد ِ خاطـرات است

که در دنیائی از رؤیا محاط است

فــــــرآینــــد ِخیــالات ِ طــــلائی

فـــراتر از حــــدود ِ کائنات است

9 مهر 1396
X

به غیر از درد بی درمان نبودی

بـه جز اندوه ِ بی پایان نبـودی

دراین دنیای فانی هرچه بودی!

رفیق ِ یکدل و یک جان نبودی