دوبیتی
26 بهمن 1400
X

طــلا گیـسوی ِ عینـک آفتــابی

نکن‌ در‌ کوچه‌ ها لب را‌ شرابی

نمی خواهم غـزلخوانان شهرم

بگیــرند از نگاهـت شعــرِ نابی

19 بهمن 1400
X

رسید از باغ فروردین گزارش

بهار افتاده از نازت به کُرنش

شقایق را‌ به آرامی به تن کن

بکش زیبایی گل را به‌ چالش

3 بهمن 1400
X

اگر چه کمتر از کم آفریدند

شراب ناب نـم نـم آفـریدند

گِلی‌باعطر گُل آغشته کردند

زنی محبـــوب آدم آفریدند

20 دی 1400
X

سرانجامم گره خورده به برجام

نمیدانم چه پیش آید سرانجام

سپردم سرنوشتم را به "پوتین"

زند تیپابه بختم شیخ و خاخام

15 دی 1400
X

قناری در‌ هوایِ باز میخواند

چکاوک از تب ِ پرواز میخواند

"الاهه"پشت‌پرچین"ناز"میکرد

"بنان " از بیدلی آواز میخواند

3 دی 1400
X

نیاید مُلک جم را کس به فریاد

نماند از قهر اهریمن دلی شاد

اگر با هم بکوبیم فرق شب را

گریزد از وطن یلدایِ بیداد

24 آذر 1400
X

بساز از ‌ نغمه یِ ساز شبانه

غزل‌های پر از شعر و ترانه

بدم در ساز دلکوکتکه یلدا

برقصد ‌ با‌ انار ِ دانه دانه

26 آبان 1400
X

نه‌ اشکی یخ زند از آه ِ سردم

نه‌ بغضی بشکند از تاب دردم

گـزیـدم روز اول خـانه در باد

که ریزدحسرت از پاییز ِزردم

25 آبان 1400
X

بیفزایم به احساسم جنون را

بهم ریــــزم بنای بیستــون را

سپارم فرق سر رادست تیشه

که شیرینم ببیندجوی خون را