دوبیتی
24 تیر 1392
X

مرا گفتی بهشت و حور وتاک است

شرابش طاهر ومطبوع و پاک است

بفرمودی ننوش از آب ِ انگـور

اگر آن جا روا این جا چه باک است

24 تیر 1392
X

به سبکِ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼِ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

ﻏﺰﻝ ﺭﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ

هزاران مرتبه ﮐﺮﺩﻡ ﻋﺒﺎﺩﺕ

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪِ ﯾﮕﺎﻧﻪ

24 تیر 1392
X

ﺧـــﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺧـــﻮﺭﺩﻥ ﻗﺪﺭﯼ ﺷﺮﺍﺑﻢ

ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺗﺎﺑﻢ

ﺑﮕﯿﺮ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻣـــــــﻦ ﺳﺎﻏﺮﻡ ﺭﺍ

ﺍﻻ ﯾﺎ ﺍﯾـﻬﺎ ﺍﻟﺴّﺎﻗﯽ ﺧــــــــــﺮﺍبم

24 تیر 1392
X

ﺗﻮﺋﯽ ﮔﯿﺮﺍﺗﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﻟﻪ

ﺗﻮﺋﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﺷﺮﺍﺏ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ

ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺳﺮﺧﺖ

ﺑـﮑﻦ ﻣﺴﺘﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺑـﺎﻍِ ﻻﻟــﻪ

24 تیر 1392
X

بزن ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﮔﺮﺩﺩ

ﻟﻄﯿﻒ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺟﺬّﺍﺏ ﮔﺮﺩﺩ

ﺑـﺰﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻓـﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ

ﺗﻤﺎﻡ ﭼﺸﻤﻪ ﻫــﺎ ﭘـُـﺮ ﺁﺏ ﮔﺮﺩﺩ

24 تیر 1392
X

دو تا چشم خمارت خواب دارد

لب سرخــت شراب ناب دارد

غـزلبانوی من خورشید رویت

هــزاران عاشق بی تاب دارد

24 تیر 1392
X

تـو را بارانی از شبنم گرفته

مـرا طوفانی از مـاتم گرفته

بنازم غیرت و بازوی غــم را

که من را در بغل محکم گرفته

24 تیر 1392
X

یکی دور تو دائم در طواف است

یکی از هجر تو در اعتکاف است

یکی از چشمه‌ی وصل تو سیراب

یکی از دیدنت عمری معاف است

24 تیر 1392
X

برﻗﺺ ﺍﯼ ﮔﻞ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﺩﺍﻣﻨﺖ ﺭﺍ

ﺭﻫﺎ ﮐــﻦ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﻨﺖ ﺭﺍ

ﻣــﻦِ ﺩﻟـــﺪﺍﺩﻩ ﺩﺍﺋـﻢ ﺩﺭ ﺗـﻼﺷﻢ

ببوسم ﺁﻥ ﺑﻠﻮﺭِ ﮔـﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ