آرشیو بهمن 1393
26 بهمن 1393
X

خالی از هر گونه رؤیایم خیالم را بده

بی پر و بالم فقط پرهای بالم را بده

در میان اضطراب و موج های پر تنش

لحظه های پر سکوت و گنگ و لالم را بده

من تو را در شعرهایم ناز و زیبا ساختم

جلوه هایم را نمی خواهی جمالم را بده

محتمل هست اینکه روزی رو به روی هم شویم

همدلی کن تا به فردا احتمالم را بده

تا به کی باید بمانم پشت پرچین منتظر

گر نمی خواهی بمانم سیب کالم را بده

من که دائم می زنم در بین پرسش دست و پا

پاسخم را گر نمی دانی سؤالم را بده

جویبار جاری شعر و غزل را بسته ای

سرزمین چشمه ی شعر زلالم را بده

بیت آخر ای عسل هم در عمل مخصوص توست

دفترم را تا نبستی حس و حالم را بده

5 بهمن 1393
X

ﺑﻪ ﺗﻨــﺪﯼ ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺍﯼ ﻣـــﺮﺩ ﺳﺎﺩﻩ

ﭼـــﺮﺍ ﺑﺎ ﺟـــﺎﻥ ﮐــﺮﯼ ﺭﻓﺘﯽ ﭘﯿﺎﺩﻩ

ﺑﻪ ﻣــﻦ ﮔﻔﺘﺎ ﻣﮕـﺮ ﮐﺎﺭ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﺖ

ﺍﻧــــﺮﮊﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﯾﮏ ﺟــــﺎﻡ ﺑﺎﺩﻩ

ﺍﮔــﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﺘﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺷﺪ

ﺍﺯ ﺍﺧـــﻼﻕ ﺧـــﻮﺷﻢ ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

یقین ﺩﺍﺭﻡ ﮐــــــﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺟـــﻠﯿﻠﯽ

ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻣـــﻦ ﻋــــﺰﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ

ﺑـــﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﺣـــﻖ ﮔــــﺮﺩﺩ ﻣﺴﻠﻢ

ﺯﺩﻡ ﯾﮏ ﺗﺒﺼــﺮﻩ ﺩﺭ ﺫﯾــﻞ ﻣـــﺎﺩﻩ

تمــام شـــرط ﻣــﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﻌـــﺪﯼ

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﺎﺩﻩ

ﺍﮔــﺮ "ﭼﺸﻢ ﻧﻈــﺮ" ﺑﺮ ﻣـــﻦ ﺑﺒﻨﺪﯼ

ﺑـﻪ ﺧــﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺑﺎ ﺧــــﺎﻧﻮﺍﺩﻩ