آرشیو اردیبهشت 1398
31 اردیبهشت 1398
X

حـذر کـن از رفیـق نـانجیبت

که باشد هرزه در فکر فریبت

اگر افتد یکی از دکمـه هایت

بچیند میوه ها از باغ سیبت

29 اردیبهشت 1398
X

چه بد کردم که در حال سقوطم

به سوی عمق شب ها درهبوطم

بـه جـرم خوردنِ یک دانـه گندم

بدور از جنگل سیب و بـلـوطـم

27 اردیبهشت 1398
X

بکُش گاهی غم دیرینه ات را

معطـر کن هـوایِ سینه ات را

بزن چــادر میان دشت پُر گل

به شادی بگـذران آدینه ات را

26 اردیبهشت 1398
X

تـو میدانی غـم دیریـنـه ام را

کـه میکاوی درون سینه ام را

بیا یک‌ لحظه با مهتاب رویَت

بکـن روشن شب آدینــه ام را

25 اردیبهشت 1398
X

بـلا بـالای شیـــرازی تنت بـرف

اِرم تـا دلگـشایِ گــــردنت برف

لبی شیرین تـر از پالـوده داری

بهشت خفته در پیراهنت برف

24 اردیبهشت 1398
X

حـریـر اندام رویایی کجایی

شکـوه فصل زیبایی کجایی

خزان کردی دلم را از نبودت

رفیــق روز تنهــــایی کجایی

23 اردیبهشت 1398
X

تو که گیسو بـروی شانه داری

به دور چهـره ات پروانه داری

معطـر می شود گاهی هـوایم

مگر در کوچه ی ما خانه داری

23 اردیبهشت 1398
X

رفتی امّـا نفس عشق تــو معتـادم کرد

راهیِ میکـــده در شهــرِ غــم آبادم کرد

عهد کردم که زمانی ندهم دل به کسی

ناگهان حلقه ای از زلف تو بر بادم کرد

دیدن روی دلارای تو در خواب و خیال

فارغ از دلبـــریِ حـــور و پـریزادم کرد

خط چشم و رخ زیبای پر از منظره ات

بی نیاز از قلـــم مـــانی و بهــزادم کرد

پایِ آوازه ی شیرین کـه بیامد به میان

بیستون منقلب از نالـه ی فرهادم کرد

در اسارت نکنم شکوه که از بخت بدم

آنچه آمد بـه سرم حیله ی صیادم کرد

به که گویم پس از موعظـه بانو عسلم

مهــربانانه بـه گـوشم زد و ارشادم کرد

22 اردیبهشت 1398
X

رباعی از غزل می ریزد امشب

ستاره بر زحل می ریزد امشب

بیا امشب بسوزانـم در آغـوش

که نازت در بغل میریزد امشب