آرشیو آذر 1391
29 آذر 1391
X

ﺍﯼ بــاغ لبــت شهـــد ِ ﺍﻧـﺎﺭ ﺷــﺐ ﭘﺎییز

آتش بــه دلــم می زنی از ﺳﺎﻏــﺮ ﻟﺒﺮﯾﺰ

با ﻧـﺎﺯ ﻧﮕﺎﻫــﺖ ﺑـــﻪ جهــانـم نــزن ﺁﺗﺶ

از ﻋﺸﻮﻩ ﮔـﺮﯼ ﺭﻩ ﺑــﺰﻥ ﺍﺯ لشکر ﭼﻨﮕﯿﺰ

آن لحظــه کـــه ﺩﺭ بـاغ ارم پـا بگـذاری

ﺑﺮﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﮔﻞ ﻧﻐﻤﻪ ﮐﻨﺪﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ

ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺧﺰﺍﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺶ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ

ﺗــﺎ ﺧـﺎﻧﻪ ﺧــــﺮﺍﺑــﻢ ﻧﮑـﻨﺪ ﺳﺮﺩﯼ ﭘﺎییز

ﭼﺸﻤﻢ کــه بــه روی ﺭﺥ ﺯﯾﺒﺎﯼ تو افتاد

ﺍﺯ ﺟﺬﺑﻪ ﯼ عشق ﺗﻮ ﺷﺪﻡ ﺫﺭﻩ ﯼ ﻧﺎﭼﯿﺰ

ﺍﯼ ﻣﺮﻍ ﺩﻟـﻢ ﭘـﺮ ﺑﺰﻥ ﺍﺯ ﻗــﻮﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﺑﻠﺦ

تا ﺷﻤﺲ ﻣﻦ ﺁﯾﺪ مگر ﺍﺯ ﺧﻄﻪ ﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰ

از کشمکش ثانیه ﺩﺭ ﻫــﻮﻝ ﻭ ﻫـﺮﺍﺳﻢ

یک لحظه ﺭﻫﺎﯾﻢ ﺑﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ

بانــو عسلم شانه بــزن ﺯﻟـــﻒ رهــا ﺭﺍ

ﺗﺎ ﺟـﺎﻥ ﻭ ﺩﻟـﻢ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ از بـوی ﺩﻻﻭﯾﺰ

22 آذر 1391
X

در بستـــر تنهــایی ام آرام جـــــانم آرزوست

آن مــه رخِ شیـرین لـبِ ابرو کمـانم آرزوست

باغِ لب محبوبه ام از جنس گل های تر است

گلبوسه های گونه گــون ﺍﺯ دلستانم ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ

در گیـر و دار عاشقی از خـــود ندارم اختیار

دل بی قراری می کند وقتی که آنم آرزوست

پیوسته بر دف میزنم تا بشکند سقف سکوت

وقتی پیـــاپی گفتــگو با مهـــــربانم آرزوست

ﺩﺭﮔﺮﺩﺵ ﮐﻮﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﮐﺸﻔﻢ ﻧﺸﺪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻏﻴﺐ

در آسمـان ها پــــر زدن تا لامکـانـــم آرزوست

با حکم قاضی بارها ملکم به غارت رفته است

دورانِ جمشید جــــم و عهـــد کیانم آرزوست

درد ِ تبــاهی می کشـــم از دوری ِ بانـــو عسل

بوی نسیم صبحــــدم از ملک جــانم آرزوست