8 دی 1402

چراغ روشنم‌ از بس که ماهی

شبم را  محو  کردی با نگاهی

یقین دارم زمانی پیش رویت

ندارد   ماهِ   تابان   جایگاهی