30 مرداد 1402

به عشق پیچش  رگبارِ  زلفت

ببافم شعرِ خیس از تارِ زلفت

بریزد رویِ  جنگل هایِ گیلان

نسیم از  بویِ  شالیزارِ  زلفت