22 خرداد 1401

من از فتوای شیخ بی رساله

که فرمان داده بر اعدام لاله

بدانستم که  گیرد  میهنم را

سراسر ضجه‌ی جانسوز ناله