15 دی 1400

قناری در‌  هوایِ  باز  میخواند

چکاوک از تب ِ پرواز میخواند

"الاهه"پشت‌پرچین"ناز"میکرد

"بنان " از بیدلی آواز میخواند