21 خرداد 1400

با یاد ِ "صبا"  ترانه در ساز بریز

در بغض  بنان الاهه ی  ناز  بریز

با زمزمه در گوشه ی ماهور بزن

تصنیف خوش ازخدای آواز‌ بریز