21 مرداد 1399

دو فنجان مهــربانی امشب از تو

به‌ جای‌ قهوه ی شیرین لب از تو

پیـاپی‌ تـا سپیــده بــوسه از مـن

ولی سیـب ِ سپیـد غبـغـب از تو