2 مرداد 1399

گل ِ سـرخی میـان ِ پیــرهـن باش

ولی در کوچه ها سنت شکن باش

شبی در کنـج دنـــج قهـوه خــانه

دو فنجان همدلی مهمان من باش