24 تیر 1392

همان روزی که گشتم ناشکیب

شدم شیدای چشم دلفریبت

تو راندی از بهشتم تا که هرگز

نچینم میوه ای از باغ سیبت