6 اردیبهشت 1395

لبت شیرین چـــو طعم پرتقال است
شراب بـــوسه ات شرعاً حلال است

نگاهم کــــن کـــه عمـــری از نبودت
دمادم در دلـــم جنگ و جدال است

بخند ای گل که خیلی دوست دارم
هنوزم گــونه هائی را که چال است

کنــار سیبِ ســــرخ گــونـه هـــایت
مسیــر چشمـه ی شعـــر زلال است

هنوز از عشق تـــو چشــم انتظارم
اگـــــرچه دیدنت امری محال است

تلف گـــردد شبی در دشت و صحرا
هـــرآنکس در پی صید غــزال است

عسل بانو بیا هــــم خـــــانه باشیم
بنای همــــدلی هـــا در وصال است